Ansøgning og optagelse

Optagelse på en videregående uddannelse

Skal du søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du sætte grundigt ind i reglerne. Der er mange, og de kan virke indviklede.

På denne side finder du en kort præsentation af de vigtigste begreber med henvisninger til yderligere information.

Ansøgningen foregår på Optagelse.dk. Det er det fælles digitale optagelsessystem. Optagelsen er koordineret af Den koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Det kan både være kvote 1- og kvote 2-ansøgninger. Men du kan højst blive optaget på én uddannelse ét sted. Husk gerne at søge bredt både fagligt og geografiske. Det kan forøge dine chancer for optagelse.

Held og lykke!

Hvad er adgangskrav?

For at være kvalificeret til at søge optagelse på en videregående uddannelse skal du opfylde uddannelsens adgangskrav.

Adgangskravene fremgår af ug.dk og uddannelsesstedernes

Der er forskellige typer af adgangskrav:
Generelle adgangskrav
Alle uddannelser har et generelt adgangskrav. Det kan være krav om, at du har en bestået en
gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx, eux eller hf). Hvis du skal søge optagelse på en
universitetsbachelor med en hf-eksamen, skal du have enten have en udvidet fagpakke i din toårige hf eller en supplerende overbygning (SOF) efter du har bestået din hf.

Specifikke adgangskrav
Til mange uddannelser stilles derudover specifikke adgangskrav. Specifikke adgangskrav er krav
om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer (A, B eller C).

Lokale adgangskrav
De enkelte uddannelsessteder kan have yderligere adgangskrav, som skal opfyldes. Det kan være
et bestemt samlet gennemsnit på dit eksamensbevis, en bestemt karakter i et specifikt
adgangskrav (fx matematik B bestået med minimum 4) eller en bestået optagelsesprøve.

Hvad er kvote 1?

Når du søger om optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1, skal du opfylde de eventuelle specifikke og lokale adgangskrav. Du bliver vurderet og optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit.  Ingen andre forhold kommer i betragtning.

Kvote 1 fristen er den 5. juli kl. 12.00

Hvordan kan Studievalg Danmarks vejledere hjælpe ?

Hos Studievalg Danmark kan vi både vejlede dig om dine overvejelser, eventuel tvivl og konkrete spørgsmål (om fx. adgangskrav, standby, adgangskvotienter, SU eller lignende). Vi kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål i forbindelse med selve ansøgningen på optagelse.dk.

Kort sagt, kan vi være sparringspartnere i hele din valgproces frem til dit uddannelsesvalg og ansøgning om optagelse.

Book en tid til vejledning i nærheden af dig.

Hvor kan jeg ellers finde hjælp til ansøgning i kvote 1?

Hvis du vil læse mere om kvote 1, kan du finde gode artikler på ug.dk. 

optagelse.dk finder du også hjælp til selve ansøgningen i videoen “sådan udfylder du ansøgningen”.

 

Hvad er kvote 2

Kvote 2 kan være din vej til optagelse en videregående uddannelse, hvis du har brug for at blive vurderet på andet end din gymnasiale eksamen. Kvote 2 udvælgelseskriterierne er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Du skal besøge uddannelsernes hjemmesider og se deres kriterier.

Søger du optagelse på baggrund af andet end en dansk gymnasial eksamen, skal du altid søge i kvote 2.

Kvote 2 fristen er den 15. marts kl. 12.00. Du søger på optagelse.dk.

Du kan læse mere om kvote 2 og finde vores 5 bedste råd  i denne artikel.

Hvordan kan Studievalg Danmark vejlede om kvote 2?

Hos Studievalg Danmark kan vi vejlede dig om hvilke kvote 2 kriterier, der er gældende for lige præcis dit uddannelsesønske, og hvad de betyder. Book vejledning og få en snak en af vores vejledere. Vi vejleder i nærheden af dig.

 

Hvad er en adgangskvotient?

Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, man som minimum skulle have for at blive optaget på en given uddannelse et bestemt år.

Alle uddannelser har et vist antal pladser. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning.

Adgangskvotienten på en uddannelse er den sidst optagne ansøgers karaktergennemsnit, og adgangskvotienten afhænger således af antal studiepladser, antal ansøgere samt ansøgernes karaktergennemsnit. Det betyder, at adgangskvotienten varierer fra år til år og både kan stige og falde.

Bemærk: En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav! 

Den kan til gengæld give dig et fingerpeg om, hvor højt karaktergennemsnittet var ved tidligere optag.

Hvad er prioriteringslisten?

Når du søger mere end én videregående uddannelse på Optagelse.dk, skal du prioritere dine ansøgninger.

Du får højst tilbudt én plads på en uddannelse den 28. juli. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvilken uddannelse du helst vil optages på, og prioriterer den som nummer 1. Den uddannelse, du næsthelst vil optages på, skal du prioritere som nummer 2 og så videre. Du må søge op til 8 uddannelser i prioriteret rækkefølge.

Du kan læse mere om prioriteringslisten på ug.dk

Hvad er standby?

Standby er en form for venteliste. Du kan søge en standby-plads, samtidig med at du søger en almindelig studieplads. Resultatet kan blive en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Hvis du får en standby-plads, men ikke kommer ind fra ventelisten samme år, får du et tilsagn. Tilsagnet betyder, at du er garanteret en plads på uddannelsen året efter.

Du kan se en film om standby på ug.dk, og du kan læse mere om reglen på ug.dk

Hvad er gymnasial supplering (GSK)

Hvis du mangler fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du tage et gymnasialt
suppleringskursus (GSK). Suppleringskurser findes i hele landet via GS-koordinatorskolerne. Der
findes komprimerede sommerhold, efterårs- og forårshold af forskellig varighed.

Har du en hf-eksamen og skal tage en supplerende overbygning (SOF) for at opfylde det
generelle adgangskrav på universitetsbacheloruddannelsen, skal du kontakte en skole, der tilbyder
SOF.

Vær opmærksom på reglen om genberegning/nedjustering af gennemsnittet, hvis du supplerer. Det gælder dig, der bliver student efter 1. maj 2022.

Læs mere om GSK, SOF og genberegning i artiklen ”Gymnasial supplering” på ug.dk.
Her finder du også GS-koordinatorskolerne. Hos dem finder du holdene og tilmelder dig.

Hvornår får jeg svar?

Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Et afslagsbrev betyder, at du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt.

Husk at holde øje med ledige pladser, hvis du får afslag.

Copyright © 2022 Studievalg Danmark - All Rights Reserved