Om Studievalg Danmark

  • >
    Om Studievalg Danmark

Studievalg Danmark er en national vejledningsinstitution med 7 regionale vejledningscentre og et lille sekretariat. Vi er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet og blev oprettet 1. august 2018. Vi er ca. 75 ansatte, hvoraf langt størstedelen er studie- og karrierevejledere.

Vores vejledere er alle uddannede studie- og karrierevejledere. De har et stort kendskab til videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse, økonomi under uddannelse og de karrieremuligheder, der er efter uddannelsen.

Årsberetning 

Studievalg Danmark udgiver for hvert skoleår en årsberetning, der giver indblik i de aktiviteter, der finder sted. Årsberetningen for skoleåret 2018-2019 fortæller overordnet om vores studievejledning og indeholder eksempler på vejledningen og data fra vores kontaktstatistik.

Download

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsberetning.

Årsberetning 2018/2019

Årsberetningen dækker efteråret 2018 til sommeren 2019

Årsrapport og mål- og resultatplan

Studievalg Danmark indgår hvert år en aftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om, hvad der er de væsentligste faglige og organisatoriske mål for organisationen i form af en mål- og resultatplan.

Hvert år udarbejder Studievalg Danmark ligeledes en årsrapport for det foregående år. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning i forhold til mål og resultater samt regnskab.

Download

Her kan du downloade Studievalg Danmarks seneste årsrapport

Årsrapport 2018

Årsrapporten dækker kalenderåret 2018

Download

Her kan du downloade Studievalg Danmarks mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan 2020 - 2021

Mål- og resultatplan

Lovgrundlag

Studievalg Danmark har sin egen lov og bekendtgørelse, som fortæller, hvilke opgaver vi skal løse, og hvordan vi skal være organiseret. 

Eksternt link

Her kan du læse Studievalg Danmarks lov

Lovgrundlag for Studievalg Danmark

Find et Studievalgscenter i din region her

Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved