Om Studievalg Danmark

  • >
    Om Studievalg Danmark

Studievalg Danmark er en national vejledningsinstitution med 7 regionale vejledningscentre og et lille sekretariat. Vi er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet og blev oprettet 1. august 2018. Vi er ca. 80 ansatte, hvoraf langt størstedelen er studie- og karrierevejledere.

Vores vejledere er alle uddannede studie- og karrierevejledere. De har et stort kendskab til videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelse, økonomi under uddannelse og de karrieremuligheder, der er efter uddannelserne.

Studenterundersøgelse

Studievalg Danmark udgiver hvert skoleår en Studenterundersøgelse, der giver indblik i de tanker, som gymnasieeleverne har i tiden efter studentereksamen.

Undersøgelse

Her kan du downloade Studievalg Danmarks studenterundersøgelse.

Studenterundersøgelsen 2021/2022

Studenterundersøgelsen dækker besvarelser fra afgangselever i 2022.

Årsberetning 

Studievalg Danmark udgiver for hvert skoleår en årsberetning, der giver indblik i de aktiviteter, der finder sted. Årsberetningen  fortæller overordnet om vores studievejledning og indeholder eksempler på vejledningen og data fra vores kontaktstatistik.

Årsberetning

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsberetning.

Årsberetning 2020/2021

Årsberetningen dækker efteråret 2020 til sommeren 2021

Årsberetning

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsberetning.

Årsberetning 2019/2020

Årsberetningen dækker efteråret 2019 til sommeren 2020

Årsberetning

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsberetning.

Årsberetning 2018/2019

Årsberetningen dækker efteråret 2018 til sommeren 2019

Årsrapport og mål- og resultatplan

Studievalg Danmark indgår hvert år en aftale med Uddannelses- og forskningsstyrelsen om, hvad der er de væsentligste faglige og organisatoriske mål. Det sker i form af en mål- og resultatplan.

Hvert år udarbejder Studievalg Danmark ligeledes en årsrapport for det foregående år. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning i forhold til mål og resultater samt regnskab.

Årsrapport

Her kan du downloade Studievalg Danmarks seneste årsrapport

Årsrapport 2021

Årsrapporten dækker kalenderåret 2021

Årsrapport

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Årsrapporten dækker kalenderåret 2020

Årsrapport

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapporten dækker kalenderåret 2018

Årsrapport

Her kan du downloade Studievalg Danmarks årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Årsrapporten dækker kalenderåret 2018

Mål- og resultatplan

Her kan du downloade Studievalg Danmarks mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan 2022 - 2023

Mål- og resultatplan

Lovgrundlag

Studievalg Danmark har sin egen lov og bekendtgørelse, som fortæller, hvilke opgaver vi skal løse, og hvordan vi skal være organiseret. 

Lovgrundlag

Her kan du læse Studievalg Danmarks lov

Lovgrundlag for Studievalg Danmark

Find et Studievalgscenter i din region her