Studievalg Danmark - Privatlivspolitik
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Ferielukket i uge 28 og 29. Vi er klar ved telefonen igen i uge 30. Rigtig god sommer!

Privatlivspolitik

Persondataforordningen, også kaldet GDPR, har til hensigt at styrke og ensrette databeskyttelse for alle i Den Europæiske Union (EU). Det betyder bl.a., at du som bruger har ret til en række oplysninger om, hvordan og hvorfor vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig samt dine rettigheder til disse data.

Studievalg Danmark er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Studievalg Danmark er ansvarlig for, at de oplysninger, Studievalg Danmark modtager fra dig kun behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Når du søger vejledning hos Studievalg Danmark accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående privatlivspolitik.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan fx være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail eller et CPR-nummer.

Studievalg Danmark behandler de personoplysninger, som du selv giver til os. Dette er typisk navn, telefonnummer og e-mailadresse. Vi registrerer oplysningerne om dig, således vi kan komme i kontakt med dig.

Studievalg Danmark er forpligtet til at løse en samfundsmæssig opgave, der skal sikre, at vi kan vejlede og rådgive om valg af uddannelse til gavn for samfundet og den enkelte. I den forbindelse indhenter vi oplysninger om dig. Grundlaget for at behandle din personoplysninger er som led i myndighedsudøvelse jf. persondataforordningen artikel 6 (1).  I det tilfælde vi indsamler oplysninger om dig er behandlingen nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt jf. persondataforordningens artikel 6 (1e).

Tiden, vi beholder dine data, afhænger af den aktivitet, som du har med os. Oplysningerne gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser, og slettes derefter.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi behandler specifikke oplysninger, kan du se det under Behandling af persondata.

Behandling af persondata

Studievalg Danmark videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du har givet samtykke hertil.

Vi har kun de personoplysninger, du selv opgiver, når du henvender dig til Studievalg Danmark. Vi indhenter ikke yderligere oplysninger om dig.

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

Du er velkommen til at bede om indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsendes til databeskyttelse@studievalg.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via e-mail databeskyttelse@studievalg.dk.Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af persondata. Hvis du efter vores behandling af din sag ikke finder, at vi har givet dig et fyldestgørende svar, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver Susanne Ketill Groth på susanne.groth@deic.dk.

Hvis du ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Behandling af personoplysninger

Studievalg behandler personoplysninger på forskellig vis for at varetage de opgaver, vi er sat i verden for at løse. Læs mere her

Behandling af persondata

Behandling Af Persondata