Whistleblowerordning

  • >
    Whistleblowerordning

Studievalg Danmark er omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets whistleblowerordning.

Ordningen giver Studievalg Danmarks ansatte og faste samarbejdspartnere mulighed for, at indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold til en upartisk enhed i ministeriet, uden at skulle frygte for negative konsekvenser, som følge af en indberetning.

Læs mere om whistleblowerordningen her

Copyright © 2021 Studievalg Danmark - All Rights Reserved