Studievalg Danmark - Uddannelse i Danmark
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Ferielukket i uge 28 og 29. Vi er klar ved telefonen igen i uge 30. Rigtig god sommer!

Uddannelsesveje

I Danmark er der mange forskellige typer af uddannelser. Der er erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser samt en kategori, vi kalder ‘andre uddannelser’, hvor blandt andet politi, forsvar, farmakonom og forfatter hører ind under.

Krav, adgangsgrundlaget, ansøgningsfrister mv. til de forskellige typer varierer en del. Det er vigtigt, at du orienterer dig på UddannelsesGuiden/ug.dk og på uddannelsernes egne hjemmesider for at få et overblik.

Uddannelsesguiden

De fem typer af uddannelse

Erhvervsuddannelser er praktiske uddannelser, der sigter mod et konkret erhverv. Uddannelserne veksler mellem praktik- og skoleperioder. De over 100 uddannelser inddeles i fire hovedområder. Længden på uddannelsen afhænger meget af fagområdet. De kan vare fra 2-6 år. Du kan begynde lige efter folkeskolen – eller senere. Efter endt uddannelser søger du job som faglært, eller du kan læse videre på en videregående uddannelse. Du kan også tage en EUD med en erhvervsfaglig studentereksamen. Det hedder en EUX.

Oversigt over erhvervsuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser er typisk 2-årige videregående uddannelser, der sigter mod et specifikt erhvervsområde. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktisk undervisning og praktik i virksomheder.

Oversigt over erhvervsakademiuddannelser

Professionsbacheloruddannelser er 3-4½-årige videregående uddannelser, der består af teoretisk og praktisk undervisning. En del af den praktiske undervisning er praktikophold på en arbejdsplads. En professionsbacheloruddannelse er typisk rettet mod en bestemt profession inden for det offentlige og det private arbejdsmarked.

Oversigt over professionsbacheloruddannelser

En bacheloruddannelse varer tre år, og kandidatuddannelser er overbygninger til bacheloruddannelserne og varer typisk to år. Uddannelserne er videnskabeligt funderet, og videnskabelige teorier og metoder udgør grundlaget for tilgangen til fagområdet. Den giver på én gang stor faglig bredde og en fagligt specifik viden. Efter en kandidatuddannelse kan man fx søge en forskerstilling og tage en ph.d.-grad.

Oversigt over bachelor og kanditater

Politi og forsvar er et uddannelsesområde, hvor den grundlæggende opgave er at passe på folket og på landet. Forsvaret løser militære opgaver såvel i fredstid som i tilfælde af krig. Politiet sørger for ro og orden og skrider ind, hvis lovene overtrædes.

Oversigt over politiets og forsvarets uddannelser

Andre uddannelser er uddannelser, der hverken er erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelser. Eksempler kunne være farmakonom, pilot, forfatter mv.

Oversigt over andre uddannelser

Du kan blive klogere på det danske uddannelsessystem og de forskellige typer af uddannelser i nedenstående video. Den giver en god basisviden, som kan hjælpe dig i valget af uddannelse.

Film om de danske uddannelsesveje

Søger du en voksenuddannelse?

På voksenuddannelse.dk finder du en fælles indgang til al voksen- og efteruddannelse. Den hjælper dig med at komme videre i dit arbejdsliv ved at give dig eksempler på hvilke uddannelser og kurser, der måske kunne være noget for dig.

Find inspiration her

Måske dette er interessant for dig?