Materialer

  • >
    Materialer

Inspiration til arbejdet i fagene med elevernes studie- og karriereperspektiv

Studievalg Danmark ønsker et aktivt samarbejde med ungdomsuddannelserne om karrierelæring, også kaldet elevernes studie- og karriereperspektiv.

Til dig, der underviser på en ungdomsuddannelse og ønsker inspiration til arbejdet med karrierelæring i fagene, har vi her samlet nogle øvelser og faglige undervisningsbeskrivelser, der alle beskæftiger sig med karrierelæring.

Begrebet ”karriere” defineres i dette tilfælde meget bredt og kan derfor også omhandle udvikling af elevernes selvindsigt i relation til fremtidige valgmuligheder, personlige myndighed, almene studiekompetencer og livsforløb som samfundsborgere i en lokal, national og global kontekst.

De forløb, du finder her på siden, er alle indsamlet og udvalgt af Studievalg blandt andet med hjælp fra gymnasielærere, der har indvilliget i at dele deres forløb med os andre. Vi leder fortsat efter flere gode eksempler. Ligger du selv inde med forløb, som du gerne vil dele, er du meget velkommen til at give besked via din skoles studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark ellers kan du finde vores kontaktoplysninger her.

På tværs

I fagene (flere på vej)

 

 

 

Udefra

 

Inspiration

Tag gerne fat i din skoles studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark for yderligere sparring eller uddybning hvor relevant. Måske kan en eller flere af øvelserne laves i samarbejde med vedkommende.