Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE

Mød os

De unge møder vores studie- og karrierevejledere på gymnasierne og erhvervsuddannelserne. Vi vejleder om videregående uddannelser, erhvervsuddannelse og karriere. Vi bidrager til, at de unge får lyst, mod og nysgerrighed til at udforske og vælge uddannelse og karriere. Vi hjælper med at få et overblik over ønsker og muligheder.

Når vi vejleder på ungdomsuddannelserne er det både kollektiv vejledning og individuel vejledning.

Individuelt og personligt

Vi har løbende træffetider på ungdomsuddannelserne. Her er muligt at få individuel vejledning om bl.a. valg af videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og karriere. Det kan også handle om tvivl, krav, kvotienter o.a. Ingen spørgsmål er for store eller små. Eleverne booker træffetider via knappen øverst på siden.

Hvis eleverne har brug for at komme i kontakt med deres lokale studie- og karrierevejleder, kan de også skrive en mail eller ringe. På denne side findes kontakt oplysninger for alle ansatte hos Studievalg Danmark. Vi er kun et klik væk. 

Studievalg Danmark 2 Gorm Branderup022
"Det var rart at snakke med en, der ved noget om emnet, og som kunne guide mig videre, så jeg netop kan blive afklaret." Fie, 17 år

Kollektivt

På de gymnasiale uddannelser møder vi typisk alle årgange 1-2 gange om året. Klassevis eller årgangsvis. De kollektive oplæg er tilrettelagt specifikt for de enkelte klassetrin. Der er fokus på information, inspiration og refleksion. Alt sammen for at understøtte deres uddannelsesvalg. På erhvervsuddannelserne møder os ca. 1-2 gange i løbet af deres uddannelse. 

Eleverne har også mulighed for at deltage i en række forskellige arrangementer. Eksempelvis studiepraktik.nu, Studerende for en dag, studieinfo.nu og åbent hus arrangementer. Det kan også være en stor hjælp i deres uddannelsesvalg.

Kollektiv Vejledning Aargang

MATERIALER