Studievalg Danmark - Svar på uddannelse
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Lang ventetid til bookede online og telefoniske samtaler. Ring til vores hovednummer på 33332000, send en mail eller book en fysisk samtale.

Har du fået svar?

Har du fået afslag? Er du i tvivl, om du skal takke ja til din studieplads eller din standbyplads? Vil du have et overblik over de ledige studiepladser?

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, nogle gode råd og forskellige inspirationsartikler for dig, der har fået svar på din ansøgning. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid er velkommen til at tage en snak med en af Studievalg Danmarks vejledere. Du kan booke tid til vejledning her.

Fik du ikke en studieplads?

Studievalg Danmark giver her 5 gode råd til dig, som ikke blev optaget på den eller de uddannelser, du havde søgt. 

1. Tal med nogen

Det er helt ok at være frustreret og ked af det. Tal med nogen - f.eks. dine venner og familie. Tal også med Studievalg. Vi kan hjælpe dig videre. Husk, at du ikke er alene!

2. Undersøg, hvorfor du ikke blev optaget

Det er særligt vigtigt at undersøge grunden til, du ikke kom ind, hvis du overvejer at søge ind på samme uddannelse(r) næste år.

3. Næste skridt

Overvej, hvad du vil gøre lige nu! Vil du søge ind igen næste år? Vil du søge en ledig studieplads på en anden uddannelse? Studievalg kan hjælpe dig med at lave en plan.

4. Ledige pladser

Mange videregående uddannelser har ikke fået fyldt pladserne op. Tjek ledige studiepladser. Tjek også erhvervsuddannelsernes hjemmesider for ledige pladser.

5. Flere chancer for en studieplads

Undersøg, om den samme uddannelse findes flere steder i landet. Undersøg, om der er andre uddannelser, der ligner. 

Snak med studievalg

Ikke optaget?

Har du spørgsmål i forbindelse med svar på din uddannelse?

Så finder du herunder vores FAQ om svar på din ansøgning til videregående uddannelse. Er du ikke helt sikker, så book en tid til vejledning i dag og lad os hjælpe dig videre.

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Studievalg Danmark i forbindelse med svar på ansøgning til videregående uddannelse, både for dig, der er blevet optaget og for dig, der har fået afslag. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Har du fået svar på din ansøgning til videregående uddannelse?

Du har mulighed for at søge om optagelse på en af de uddannelser, som har ledige pladser. Du kan også søge vejledning hos Studievalg, eVejledning eller uddannelsesinstitutionen for at høre, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til næste års optagelse. En vejledningssamtale kan være med til at afklare, hvad du skal gøre næste år.

Nej. Du får kun tilbudt en studieplads, og hvis du takker nej, så bliver du ikke tilbudt en anden plads. Hvis du gerne vil starte på en anden videregående uddannelse i år, vil du derfor skulle søge en ledig plads. 

Du kan søge vejledning hos en vejleder fra Studievalg, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad den eller de uddannelser du kigger på har fokus på, når du søger om optagelse i kvote 2. Det kan også være en god idé at se på, hvad du gjorde i år, og om der er noget du kan gøre anderledes næste år. Det kan for eksempel være at besøge uddannelserne, se på hvad uddannelserne kigger på i kvote 2 – er det fx en test, motiveret ansøgning, samtale eller noget helt andet.

Hvis du vil søge om optagelse på en bestemt uddannelse, så skal du vente til næste ansøgningsrunde. Nogle få uddannelser har ny ansøgningsrunde i løbet af efteråret med start til vinter, mens andre kun har start om sommeren. Hvis du søger ind på en uddannelse, som kun har sommerstart vil du skulle vente et år. Du kan læse mere herom på uddannelsernes egne hjemmesider.

Du kan finde oversigten over ledige pladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Her finder du også information om, hvordan du søger ind på uddannelserne. Hvis uddannelsen har specifikke adgangskrav, så husk, at du skal opfylde disse for at kunne søge om en ledig plads.

Ledige pladser

Du må søge alle de ledige pladser, som du er kvalificeret til. Tænk dog stadig på, hvad du har interesse og motivation for at læse.

Uddannelsesinstitutionerne har forskellig praksis, så derfor er det meget vigtigt, at du tjekker den enkelte institutions hjemmeside, når du vil søge en ledig plads.

Læs artiklen

Hvis der er ledige pladser, kan du godt søge om optagelse. Husk at tjek den enkelte uddannelsesinstitutions praksis for, hvordan du søger om optagelse på en ledig plads.

Du har altid mulighed for at takke nej tak til den uddannelsesplads, som du er blevet tilbudt. Vær opmærksom på, at du ikke får tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter, selvom du siger nej tak til at begynde på den uddannelse som du blev optaget på i første omgang.

Nej. Du kan på lige fod med alle andre søge om optagelse igen næste år. Det påvirker ikke dine chancer, at du har takket nej tidligere.

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at fastlægge standby-perioden. Derfor skal du orientere dig i det svarbrev, du har fået. Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads i standby-perioden, skal du søge om optagelse igen året efter, men er sikret en plads såfremt du søger rettidigt. Hvis du får tilbudt en standby-plads i standby-perioden kan du ikke bede om at få udskudt studiestarten. Du kan læse mere om standby på ug.dk.

Standby

Ja, standby-pladsen forsvinder ikke, så du må gerne søge om en ledig plads, selvom du har fået en standby-plads. Vær dog opmærksom på, at du skal huske at søge næste år, hvis du ønsker at starte på den uddannelse, hvor du har fået en standby-plads.

At få en standby-plads svarer til at få en studieplads. Det vil sige, at hvis du takker nej tak, så får du ikke tilbudt en plads på en af dine andre prioriteter. Du vil heller ikke kunne bruge standby-pladsen til næste år.

Ja. Fordi du allerede har en kandidatuddannelse vil du altid blive lagt bagerst i køen. Dog vil du blive optaget, hvis uddannelsen fortsat har ledige pladser efter fristen for at søge en ledig plads.

Hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse, kan du benytte gymnasial supplering. Gymnasiale suppleringskurser (GSK) udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på GSK forår, sommer eller efterår.

Studievalg Danmark Podcast
Lyt med

Studievalg Danmark Podcast

I Studievalg Danmark har vi vores helt eget podcast-univers, hvor vi debatterer og informerer om alt med relation til uddannelse, job og karriere.

Du vil kunne møde studerende fra mange forskellige typer af uddannelser, hvor du får et helt unikt og personligt indblik i, hvordan livet som studerende er og hvilke overvejelser der har ligget til grund for valg af den enkeltes uddannelse. Der er særlig fokus på de studerendes valgproces og motivation for både uddannelse, job og karriere.

Find afsnittet 'Har du fået afslag' på vores podcastkanal og få råd til, hvad du kan gøre herfra. Find den via linket eller på din podcastfavorittjeneste.

LYT MED
Individuel vejledning (1)

Find vejledning nær dig

Du er altid velkommen til at få vejledning hos os.

Vi vejleder på telefon, fysisk og online. 

Book