Studievalg Danmark - Støttemuligheder
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Ferielukket i uge 28 og 29. Vi er klar ved telefonen igen i uge 30. Rigtig god sommer!

Har du brug for støtte til din uddannelse?

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du måske brug for støtte eller hjælpemidler for at gennemføre en uddannelse. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, er der mulighed for forskellige former for støtte. Støtten kaldes SPS og står for specialpædagogisk støtte.

På spsu.dk finder du alt information om dine støttemuligheder og hjælpemidler, når du søger ind og bliver studerende på en uddannelse.

SPS

Eksempler på støtte

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan du f.eks. søge om (tekniske) hjælpemidler, der kan kompensere for din funktionsnedsættelse, eller personlig/fysisk hjælp eller sekretærhjælp.

Psykiske funktionsnedsættelser kan f.eks. være depressioner, angst, skizofreni eller autismespektrumforstyrrelser m.m. Der kan søges støttetimer, hvor du får hjælp til at planlægge studietiden, faglig støtte til at lægge en strategi til at hjælpe indlæringen, eller mentorstøtte, hvis du behøver støtte ift. de sociale aspekter af studiet.

Ordblinde kan også få tekniske hjælpemidler, og derudover kan de tildeles støttetimer.

Talblindhed har tidligere været svært at diagnosticere, og det betyder, at der ikke er udviklet særlige hjælpemidler. Hvis du har meget store vanskeligheder med talforståelse, kan du søge om udredning via SPS, dvs. en undersøgelse af, hvorvidt du er talblind eller ej.

Det er altid en forudsætning for at få støtte, at din funktionsnedsættelse kan dokumenteres.

Du har også mulighed for at ansøge om handicaptillæg. Handicaptillægget er for dem, der ikke har mulighed for at have et studiejob ved siden af studierne. Det finder du flere informationer om på su.dk

SU

Hvordan kan Studievalg Danmark hjælpe?

Vi vejleder til alle videregående- og erhvervsuddannelser, og kan hjælpe dig med at finde generelle informationer om dine muligheder for SPS. Det er uddannelsesinstitutionerne, der behandler ansøgninger og har SPS medarbejdere ansat. Du er altid velkommen til at booke vejledning, ringe eller skrive til os.

Vi er kun et opkald eller en mail væk.

Book samtale

Interesseorganisationer

Der findes en række danske interesseorganisationer for folk med funktionsnedsættelser.
Se medlemsorganisationernen hos Danske Handicaporganisationer på handicap.dk.

På uddannelsesområdet findes organisationen “Handicappede Studerende & Kandidater”. Det er en organisation for studerende og færdiguddannede med særlige behov. 

Rækværk er navnet på en række studenternetværk for studerende med forskellige former for handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. Find dem på Facebook.