Studievalg Danmark - eudpraktik
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Lukket på telefonen 29. og 30. maj grundet seminar. Ring til os på mandag kl. 9.00-12.00 på 33332000
PRØV EN ERHVERVSUDDANNELSE

EUDpraktik

SNAK MED OS
Fem unge går på en gang Fem unge går på en gang

Erhvervsuddannelse - en videre vej efter gymnasiet

EUDpraktik er for dig, der gerne vil afprøve en erhvervsuddannelse. I uge 43 kan du komme i praktik på en erhvervsuddannelse og komme tættere på dit uddannelsesvalg.

Under praktikken vil du afprøve forskellige fag, møde eleverne og måske endda komme ud og afprøve branchen. 

Tilmelding åbner den 5. september 2024 og er åben i perioden 5. september 2024 - 14. september 2024. 

Hvad vil du afprøve?

EUDpraktik

Ofte stillede spørgsmål

05. september - 14. september 2024

Tilmelding er først mulig, når ansøgningsperioden åbner. Du kan ansøge i hele perioden. Pladserne fordeles ved lodtrækning, så dine chancer for at få en praktikplads er lige store, uanset hvornår du søger i denne periode.

Du kan søge op til 4 praktiktilbud i prioriteret rækkefølge. Du får max. tilbudt plads på én af dine prioriteter.

22. september - 28. september 2024

Når pladserne er blevet fordelt, får du en mail med besked om du har fået en praktikplads eller ej. Herefter skal du bekræfte, om du ønsker at tage imod praktikpladsen.

Det er dit eget ansvar, at du bekræfter i tide. Hvis ikke du takker ja til din praktikplads inden fristen, mister du den.

29. september - 3. oktober 2024 kl. 08.00

I denne periode har du mulighed for at søge om at komme i praktik på en af de uddannelser, der stadig har ledige pladser. Praktikforløb med ledige pladser lukkes efterhånden, som de bliver fyldt op. Du modtager en mail, hvis du får tildelt en ledig plads.

Du kan afmelde eller ændre i din ansøgning ved at sende en mail til eudpraktik@studievalg.dk

Hvor finder jeg de forskellige praktiktilbud?

Inden du skal i EUDpraktik, er det en god ide at sætte dig ind i, hvad uddannelsen går ud på. Du kan fx læse mere på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Husk også at undersøge de praktisk ting, inden du tilmelder dig, fx hvordan du kan komme til og fra uddannelsesstedet.

Praktisk info

Du skal som udgangspunkt selv betale for transport til og fra uddannelsesstedet, med mindre der står noget andet under det enkelte praktiktilbud. Det samme gælder transport til og fra virksomhed på de praktiktilbud, hvor virksomhedspraktik indgår.

Du skal som udgangspunkt selv betale for mad og drikke på dagene, med mindre der står noget andet under det enkelte praktiktilbud.

EUD praktik

Du skal som udgangspunkt selv sørge for og betale for overnatning, hvis du har behov for dette, med mindre der står noget andet under det enkelte praktiktilbud.

Du vil efter d. 11. oktober få et velkomstbrev på mail fra dit praktiksted. Heri vil du finde program og forskellige praktiske informationer samt kontaktoplysninger til der, hvor du skal hen. Du kan også orientere dig om dit praktikforløb på studievalg.dk/eudpraktik.

Du kan læse mere om den uddannelse, du skal opleve, og om den erhvervsskole du skal besøge, på erhvervsskolens egen hjemmeside. Se link til erhvervsskolens hjemmeside under dit praktikforløb på studievalg.dk/eudpraktik

Har du spørgsmål til dit praktikforløb, kan du kontakte praktikstedet. Du finder kontaktperson for dit praktikforløb på studievalg.dk/eudpraktik under det praktiktilbud, du er tilmeldt.

Du skal give uddannelsesstedet besked, hvis du bliver syg eller forhindret i at deltage. Du finder kontaktperson for dit praktikforløb på studievalg.dk/eudpraktik under det praktiktilbud, du er tilmeldt.

Husk på sidste dag i praktikken at få dit praktiksted til at udfylde et ”Deltagerbevis” til dig, som bekræfter din deltagelse. Dette kan du aflevere på din skole som dokumentation for, at du har været i EUDpraktik.

EUDpraktik

EUDpraktik er din mulighed for at afprøve, hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse efter gymnasiet. EUDpraktik ligger 2-3 dage i uge 43 (typisk onsdag-fredag).

Du vil få indblik i hverdagen på en erhvervsuddannelse og opleve, hvordan det er at gå på en bestemt erhvervsuddannelse, før du evt. starter på uddannelsen. Du opdager måske, at du er på rette spor eller finder ud af, at uddannelsen alligevel ikke er noget for dig – i begge tilfælde vil EUDpraktik gøre dig klogere og hjælpe dig videre i dit studievalg.

For hvem?

EUDpraktik er for dig, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse (fx hf, stx, htx, hhx) eller for dig, som allerede har afsluttet den.

Hvem står bag?

EUDpraktik er blevet til i et projektsamarbejde mellem Studievalg, Region Syddanmark og Copenhagens Skills[CC1] .

Kontakt: eudpraktik@studievalg.dk