Uddannelse i udlandet

Dato: 12.5.2022 – kl. 15.00 – 15.45

Uddannelse i udlandet forudsætter typisk grundige overvejelser i forhold til valg af uddannelse, institution og land. Økonomi, sprog, udvekslingsaftaler, og regler for optagelse spiller ligeledes en væsentlig rolle. Derfor tilbyder Studievalg Danmark et lille, men langt fra udtømmende, indblik i de værktøjer og inspirationskilder som vi forestiller os, kan hjælpe dig videre i din valgproces, hvis du går og overvejer at tage en hel eller en del af en uddannelse i udlandet.

Du får tilsendt et zoomlink på dagen.
Oplægget holdes af Stine Neergaard (stne@studievalg.dk)

Du finder mere info og tilmelder dig her.

Copyright © 2022 Studievalg Danmark - All Rights Reserved