Svar på ansøgning

  • >
    Har du fået svar på din ansøgning til videregående uddannelse?

Har du fået svar på din ansøgning til videregående uddannelse?

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Studievalg Danmark i forbindelse med svar på ansøgning til videregående uddannelse, både for dig, der er blevet optaget og for dig, der har fået afslag. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål herunder, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er kommet ind på en uddannelse?

Du har mulighed for at søge om optagelse på en af de uddannelser, som har ledige pladser. Du kan også søge vejledning hos Studievalg, eVejledning eller uddannelsesinstitutionen for at høre, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til næste års optagelse. En vejledningssamtale kan være med til at afklare, hvad du skal gøre næste år.

Kan jeg sige nej tak til uddannelsen, jeg er blevet tilbudt, og så få en af mine lavere prioriteter?

Nej. Du får kun tilbudt en studieplads, og hvis du takker nej, så bliver du ikke tilbudt en anden plads. Hvis du gerne vil starte på en anden videregående uddannelse i år, vil du derfor skulle søge en ledig plads. 

Hvordan kan jeg forbedre mine chancer for at blive optaget næste år?

Du kan søge vejledning hos en vejleder fra Studievalg, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad den eller de uddannelser du kigger på har fokus på, når du søger om optagelse i kvote 2. Det kan også være en god idé at se på, hvad du gjorde i år, og om der er noget du kan gøre anderledes næste år. Det kan for eksempel være at besøge uddannelserne, se på hvad uddannelserne kigger på i kvote 2 – er det fx en test, motiveret ansøgning, samtale eller noget helt tredje.

Skal jeg vente helt til næste år med at søge igen?

 

Hvis du vil søge om optagelse på en bestemt uddannelse, så skal du vente til næste ansøgningsrunde. Nogle få uddannelser har ny ansøgningsrunde i løbet af efteråret med start til vinter, mens andre kun har start om sommeren. Hvis du søger ind på en uddannelse, som kun har sommerstart vil du skulle vente et år. Du kan læse mere herom på uddannelsernes egne hjemmesider.

Hvor finder jeg information om, hvor der er ledige pladser?

Du kan finde oversigten over ledige pladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Her finder du også information om, hvordan du søger ind på uddannelserne. Hvis uddannelsen har specifikke adgangskrav, så husk, at du skal opfylde disse for at kunne søge om en ledig plads.

Må jeg søge om ledige pladser, selvom jeg ikke har søgt uddannelse til de tidligere frister i kvote 1 og 2?

Ja, det må du gerne. Du må gerne søge ind på en uddannelse, som har ledige pladser, selvom du ikke tidligere har søgt om optagelse på uddannelse. Læs mere her.

Hvor mange ledige pladser må jeg søge?

Du må søge alle de ledige pladser, som du er kvalificeret til. Tænk dog stadig på, hvad du har interesse og motivation for at læse.

Går de ledige pladser til de første ansøgere eller de bedste ansøgere?

Uddannelsesinstitutionerne har forskellig praksis, så derfor er det meget vigtigt, at du tjekker den enkelte institutions hjemmeside, når du vil søge en ledig plads. Du kan med fordel læse denne artikel.

Kan jeg søge om en ledig plads på en uddannelse, som kun har optagelse i kvote 2?

Hvis der er ledige pladser, kan du godt søge om optagelse. Husk at tjek den enkelte uddannelsesinstitutions praksis for, hvordan du søger om optagelse på en ledig plads.

Hvad gør jeg, hvis jeg alligevel ikke ønsker at starte på uddannelsen?

Du har altid mulighed for at takke nej tak til den uddannelsesplads, som du er blevet tilbudt. Vær opmærksom på, at du ikke får tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter, selvom du siger nej tak til at begynde på den uddannelse som du blev optaget på i første omgang.

Påvirker det mine chancer ved næste års optagelse, hvis jeg takker nej til den uddannelse, jeg er blevet tilbudt?

Nej. Du kan på lige fod med alle andre søge om optagelse igen næste år. Det påvirker ikke dine chancer, at du har takket nej tak tidligere.

Jeg er blevet tilbudt en standby-plads, hvornår ved jeg, om jeg er blevet optaget?

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at fastlægge standby-perioden. Derfor skal du orientere dig i det tilsagnsbrev, du har fået. Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads i standby-perioden, skal du søge om optagelse igen året efter, men er sikret en plads såfremt du søger rettidigt. Hvis du får tilbudt en standby-plads i standby-perioden kan du ikke bede om at få udskudt studiestarten. Du kan læse mere om standby her

Jeg er blevet tilbudt en standby-plads. Må jeg gerne søge en ledig plads, så jeg kan komme i gang med at studere nu?

Ja, standby-pladsen forsvinder ikke, så du må gerne søge om en ledig plads, selvom du har fået en standby-plads. Vær dog opmærksom på, at du skal huske at søge næste år, hvis du ønsker at starte på den uddannelse, hvor du har fået en standby-plads.

Jeg har fået en standby-plads, hvad sker der, hvis jeg takker nej tak?

At få en standby-plads svarer til at få en studieplads. Det vil sige, at hvis du takker nej tak, så får du ikke tilbudt en plads på en af dine andre prioriteter. Du vil heller ikke kunne bruge standby-pladsen til næste år.

Jeg er ramt af kandidatreglen. Kan jeg stadig blive sorteret fra, hvis uddannelsen alligevel bliver fyldt op?

Ja. Fordi du allerede har en kandidatuddannelse vil du altid blive lagt bagerst i køen. Dog vil du blive optaget, hvis uddannelsen fortsat har ledige pladser efter fristen for at søge en ledig plads.

Jeg mangler at supplere min adgangsgivende uddannelse, da jeg ikke lever op til adgangskravene. Hvordan kommer jeg til det?

Hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse, kan du benytte gymnasial supplering. Gymnasiale suppleringskurser (GSK) udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på GSK forår, sommer eller efterår.

Copyright © 2021 Studievalg Danmark - All Rights Reserved