Vejledning nær dig!

  • >
    Studievalg på ungdomsuddannelserne

Mød os på ungdomsuddannelserne

De unge møder Studievalg Danmarks studie- og karrierevejledere på gymnasierne og erhvervsuddannelserne. Vi vejleder om videregående uddannelser og karriere. Vi vil gerne bidrage til, at de unge får lyst, mod og nysgerrighed til at udforske og vælge videregående uddannelse og karriere. Vi hjælper med at få et overblik over ønsker og muligheder.

Vores vejledning på ungdomsuddannelserne består af både kollektiv vejledning og individuel vejledning.

Den kollektive vejledning

Vi afholder fælles oplæg for hver årgang. Det betyder, at eleverne kommer til at møde os cirka én gang pr. skoleår. De kollektive oplæg er tilrettelagt specifikt for de enkelte klassetrin, og der er fokus på at give information og inspiration, og samtidig hjælpe med valget af videregående uddannelse.

Som supplement til vejledningen har eleverne også mulighed for at deltage i en række forskellige arrangementer. Eksempelvis studiepraktik.nu, Studerende for en dag, studieinfo.nu og åbent hus på de videregående uddannelser. Det kan være en stor hjælp i deres uddannelsesvalg.

Den individuelle personlige vejledning

Vi har træffetider på ungdomsuddannelserne, hvor det er muligt at komme og få individuel vejledning om valg af videregående uddannelse og karriere. Eleverne booker vejledning på studievalg.dk/book.

Hvis eleverne har brug for at komme i kontakt med en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark, kan de også skrive en mail eller ringe. På vores centersider findes kontaktoplysninger for alle ansatte hos Studievalg Danmark.

De er også altid velkomne til at sende en mail eller ringe til vores hovednummer 3333 2000.

 

Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved