Studievalg på ungdomsuddannelserne

  • >
    Studievalg på ungdomsuddannelserne

Gennem hele din gymnasietid får du vejledning af din vejleder fra Studievalg om valg af videregående uddannelser og erhverv. Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over dine ønsker til og muligheder for uddannelse og efterfølgende job.

StudievalgDanmarks vejledning på din skole består af både kollektiv vejledning og individuel vejledning.

 

Den kollektive vejledning

Vi afholder fælles oplæg for hver årgang. Det betyder, at du kommer til at møde os mindst én gang pr. skoleår. De kollektive oplæg er tilrettelagt specifikt for de enkelte klassetrin, og der er fokus på at give dig information og inspiration, og samtidig hjælpe dig med valget af videregående uddannelse.

Som supplement til vejledningen på din skole har du også mulighed for at deltage i en række vejledningsarrangementer: Studiepraktik, Studerende for en dag og Åbent Hus kan være en stor hjælpi dit uddannelsesvalg.

 

Den individuelle vejledning

Vi har træffetider på din skole, hvor det er muligt at komme og få en samtale med vejlederen om dit valg af videregående uddannelse og efterfølgende job. Du kan book en tid på din skole her.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med din vejleder fra Studievalg Danmark, kan du også skrive en mail eller ringe.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Studievalg Danmark.

Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved