Sekretariat

  • >
    Sekretariat

I Studievalg Danmark har vi et fælles sekretariat. Sekretariatets vigtigste opgaver er at medvirke til at udvikle studievalgsopgaven, understøtte samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, skabe rammer for tværgående koordinering og for samarbejdet mellem de syv centre i Studievalg samt håndtere budgetter, årsregnskaber, mål- og resultatplaner m.v.

Sekretariatet er placeret i Odense sammen med Center Fyn.

Studievalg Danmark,
Sekretariatet

Amfipladsen 6, 1. sal
5000 Odense C

Tlf.: 3333 2000
sekretariat@studievalg.dk

Ansatte i sekretariatet

Mathilde Tronegård

Direktør

3333 2001

mat@studievalg.dk

Trine Strøger Abildgaard

Sekretariatsleder

3333 2006

tab@studievalg.dk

Thomas Haldbo Hansen

Kvalitets- og udviklingskonsulent

3333 2005

thah@studievalg.dk

Rikke Jørgensen

Administrativ medarbejder

3333 2002

rej@studievalg.dk

Lene Kristensen

Administrativ medarbejder

3333 2003

lekr@studievalg.dk

Tine Andersen

Faglig konsulent

3333 2066

tan@studievalg.dk

Berit Lund Sporring

AC Medarbejder

3333 2004

bls@studievalg.dk

Sara Cecilie Hansen

Kommunikationskonsulent

3333 2009

scha@studievalg.dk

Hvis du ønsker vejledning, kan du finde dit lokale Studievalgscenter her