Svar på ansøgning

Har du fået afslag? Er du i tvivl, om du skal takke ja til din studieplads eller din standbyplads? Vil du have et overblik over de ledige studiepladser?

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, nogle gode råd og forskellige inspirationsartikler for dig, der har fået svar på din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid er velkommen til at tage en snak med en af Studievalg Danmarks vejledere. Du kan booke tid til vejledning her.

Ofte stillede spørgsmål – og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Studievalg Danmark i forbindelse med svar på ansøgning til videregående uddannelse.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål herunder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er kommet ind på en uddannelse?

Du har mulighed for at søge om optagelse på de uddannelser, som har ledige pladser. Du kan også søge vejledning hos Studievalg, eVejledning eller uddannelsesinstitutionen for at høre, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til næste års optagelse. En vejledningssamtale kan være med til at afklare, hvad du skal gøre næste år.

Kan jeg sige nej tak til uddannelsen, jeg er blevet tilbudt, og så få en af mine lavere prioriteter?

Nej. Du får kun tilbudt en studieplads, og hvis du takker nej, så bliver du ikke tilbudt en anden plads. Hvis du gerne vil starte på en anden videregående uddannelse i år, vil du derfor skulle søge en ledig plads. 

Hvordan kan jeg forbedre mine chancer for at blive optaget næste år?

Du kan søge vejledning hos en vejleder fra Studievalg, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad den eller de uddannelser du kigger på har fokus på, når du søger om optagelse i kvote 2.

Det kan også være en god idé at se på, hvad du gjorde i år, og om der er noget du kan gøre anderledes næste år. Det kan for eksempel være at besøge uddannelserne, se på hvad uddannelserne kigger på i kvote 2 – er det fx en test, motiveret ansøgning, samtale eller noget helt tredje.

Skal jeg vente helt til næste år med at søge igen?

Hvis du vil søge om optagelse på en bestemt uddannelse, så skal du vente til næste ansøgningsrunde. Nogle få uddannelser har ny ansøgningsrunde i løbet af efteråret med start til vinter, mens andre kun har start om sommeren.

Hvis du søger ind på en uddannelse, som kun har sommerstart vil du skulle vente et år. Du kan læse mere herom på uddannelsernes egne hjemmesider.

Du kan eventuelt kigge på listen med ledige pladser.

Hvor finder jeg information om, hvor der er ledige pladser?

Du kan finde oversigten over ledige pladser på ufm.dk. Her finder du også information om, hvordan du søger ind på uddannelserne.

Hvis uddannelsen har specifikke adgangskrav, så husk, at du skal opfylde disse for at kunne søge om en ledig plads.

Må jeg søge om ledige pladser, selvom jeg ikke har søgt uddannelse til de tidligere frister i kvote 1 og 2?

Ja, det må du gerne. Du må gerne søge ind på en uddannelse, som har ledige pladser, selvom du ikke tidligere har søgt om optagelse på uddannelse. Læs mere her.

Hvor mange ledige pladser må jeg søge?

Du må søge alle de ledige pladser, som du er kvalificeret til. Tænk dog stadig på, hvad du har interesse og motivation for at læse.

Går de ledige pladser til de første ansøgere eller de bedste ansøgere?

Uddannelsesinstitutionerne har forskellig praksis, så derfor er det meget vigtigt, at du tjekker den enkelte institutions hjemmeside, når du vil søge en ledig plads. Du kan med fordel læse denne artikel.

Kan jeg søge om en ledig plads på en uddannelse, som kun har optagelse i kvote 2?

Hvis der er ledige pladser, kan du godt søge om optagelse. Husk at tjek den enkelte uddannelsesinstitutions praksis for, hvordan du søger om optagelse på en ledig plads.

Hvad gør jeg, hvis jeg alligevel ikke ønsker at starte på uddannelsen?

Du har altid mulighed for at takke nej tak til den uddannelsesplads, som du er blevet tilbudt. Vær opmærksom på, at du ikke får tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriteter, selvom du siger nej tak til at begynde på den uddannelse, du blev optaget på i første omgang.

Påvirker det mine chancer ved næste års optagelse, hvis jeg takker nej til den uddannelse, jeg er blevet tilbudt?

Nej. Du kan på lige fod med alle andre søge om optagelse igen næste år. Det påvirker ikke dine chancer, at du har takket nej tak tidligere.

Jeg er blevet tilbudt en standby-plads, hvornår ved jeg, om jeg er blevet optaget?

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at fastlægge standby-perioden. Derfor skal du orientere dig i det tilsagnsbrev, du har fået.

Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads i standby-perioden, skal du søge om optagelse igen året efter, men er sikret en plads såfremt du søger rettidigt. Hvis du får tilbudt en standby-plads i standby-perioden kan du ikke bede om at få udskudt studiestarten. Du kan læse mere om standby her.

Jeg er blevet tilbudt en standby-plads. Må jeg gerne søge en ledig plads, så jeg kan komme i gang med at studere nu?

Ja, standby-pladsen forsvinder ikke, så du må gerne søge om en ledig plads, selvom du har fået en standby-plads.

Vær dog opmærksom på, at du skal huske at søge næste år med dit tilsagnsbrev, hvis du ønsker at starte på den uddannelse, hvor du har fået en standby-plads.

Jeg har fået en standby-plads, hvad sker der, hvis jeg takker nej tak?

At få en standby-plads svarer til at få en studieplads. Det vil sige, at hvis du takker nej tak, så får du ikke tilbudt en plads på en af dine andre prioriteter. Du vil heller ikke kunne bruge standby-pladsen til næste år.

Jeg er ramt af kandidatreglen. Kan jeg stadig blive sorteret fra, hvis uddannelsen alligevel bliver fyldt op?

Ja. Fordi du allerede har en kandidatuddannelse, vil du altid stå bagerst i køen til uddannelsen. Dog vil du blive optaget, hvis uddannelsen fortsat har ledige pladser efter fristen for at søge en ledig plads.

Jeg mangler at supplere min adgangsgivende uddannelse, da jeg ikke lever op til adgangskravene. Hvordan gør jeg det?

Hvis du mangler fag og niveauer for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse, kan du benytte gymnasial supplering (GSK)

GSK udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, der optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på GSK forår, sommer eller efterår. Læs mere om GSK her.

Gode råd

Hvis du ikke blev optaget på nogen af dine prioriteter, har du forskellige muligheder. Du får her vores 5 bedste råd.

1. Hvorfor blev du ikke optaget?

Få styr på, hvorfor du ikke blev optaget. Overvej, om det er vigtigt for dig at begynde at studere i år – eller om du gerne vil vente et år mere. 

Det er en god idé at få helt styr på, hvorfor du ikke blev optaget. 

  • Blev adgangskvotienten for høj
  • Mangler du fag?
  • Gik optagelsesprøven ikke som forventet?? 
  • Mangler du erfaring til kvote 2?

Årsagen til dit afslag får betydning for, hvordan du kan gribe det an fremadrettet.

Du skal undersøge, om det i det hele taget er realistisk at søge ind igen næste år på samme uddannelse. Du må se dig selv i øjnene og være realistisk. Har du ikke gennemsnittet nu – eller var dine kvote 2-kvalifikationer ikke tilstrækkelige til at blive optaget; så risikerer du nemt, at det samme gælder næste år.

2. Kvalificer dig

Hvad du kan gøre fremadrettet afhænger naturligvis af, hvorfor du fik afslag.

Blev adgangskvotienten for høj, skal du overveje at søge i kvote 2 næste år. Adgangskvotienterne er dynamiske og afhænger af årets ansøgere. Der kan være små udsving i begge retninger fra år til år. I 2020 bortfaldt reglen om bonus for hurtig studiestart. 

Mangler du et eller flere specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen ved at melde dig til relevante gymnasiale suppleringskurser.

Hvis du skal søge ind i kvote 2 næste år, skal du orientere dig grundigt om kvote 2-kriterierne på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær grundig for nogle uddannelser har meget forskellige kriterier fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Hvis du mangler relevant erfaring til kvote 2 kan du starte med at tage et kig på kriterierne på uddannelsesstedernes egen hjemmeside. Det kan give dig en fornemmelse af, hvad du evt. kan foretage dig i det næste år for at supplere det, du allerede har. Det kan være en god ide at kontakte uddannelsesstedets vejleder for at drøfte, hvilke kompetencer, der kan øge dine chancer næste år.

Måske er det realistisk at blive optaget denne vej – næste år! Men det kræver, at du arbejder målrettet op til optagelsen i 2021. Forbered dig, så du kan vise uddannelsen at du har forbedret dine kvalifikationer. 

Vær opmærksom på, at det ikke er garanti for optagelse at søge ind via kvote 2. 

Hvis det var en optagelsesprøve, der glippede, må du gerne søge samme uddannelse igen næste år og tage til optagelsesprøven igen. Du kan overveje, om du kan gøre noget aktivt for at forbedre dine chancer.

Flere optagelsesprøver er svære at forberede sig konkret til, men der er også nogen, hvor det kan give mening at opkvalificere sig. Nogle højskoler udbyder studieforberedende kurser målrettet eksempelvis DMJX’s uddannelser, kunst- og sceneuddannelserne, designuddannelserne, politiuddannelsen eller Forsvarets uddannelser.

Der gives ingen garanti for, at disse kurser sikrer optagelse.

3: Tjek ledige pladser, men tænk dig godt om

Se, hvor der er andre ledige studiepladser. Blandt dem finder du måske endda det samme studie, du lige har fået afslag på – bare et andet sted i landet.

Du har sikkert gjort dig nogle gode overvejelser om dit uddannelsesvalg og fundet ud af, hvad det er, du kan se dig selv læse og arbejde med. Den ide skal du ikke bare skylle ud med badevandet. Søg kun ind på en uddannelse (eller flere uddannelser), som interesserer dig, og hvor du kan se dig selv blive tilfreds og dygtig.  

Selv om du ikke har lang tid til at overveje dit næste træk, så tænk dig om. Lad være med at gå i panik.

Du finder listen over ledige uddannelser på ufm.dk fra den 28/7.

4: Drøm flere uddannelser – eller byer

Måske tænker du for snævert på én uddannelse eller en studieby? Arbejd med at finde andre uddannelser, der også duer for dig for at øge dine muligheder for at uddanne dig. 

Sørg for at have flere drømme om, hvad du vil uddanne dig til – eller hvordan du kan blive det, du ønsker. Der findes sandsynligvis flere spændende veje for dig, end du nu og her tror. På den måde får du flere uddannelser, du ville blive glad for at blive optaget på.

Ofte er valg af studie styret af, at man er optaget af en faglighed. Er det medicin er det ofte det naturvidenskabelige, kroppen eller det sundhedsvidenskabelige, og det kan forfølges mange andre steder. Et alternativ kunne være at kigge på andre naturvidenskabelige uddannelser som medicinalbiologi, hvor det fagfaglige er i spil  eller på uddannelser som sygeplejerske, hvor professionen er i spil.

Ofte kan man derfor finde alternativer ved at zoome ind på de fagligheder, der er i spil – eller karrieremulighederne, og så se, hvilke andre uddannelser der kan noget af det samme.

Vi har et bredt geografisk udbud af byer, hvor man kan studere, og det kan man udnytte som ansøger. I det ukendte kan der ligge en masse gode ting, som man ellers ikke var klar over, når man flytter til en ny by eller ind på et kollegium, for der er liv andre steder end der, hvor man kommer fra.

5: Søg vejledning i god tid hos Studievalg Danmark

I Studievalg Danmark forstår vi, at et afslag kan være forbundet med usikkerhed omkring, hvordan du kommer videre, og det kan rejse mange spørgsmål.

Vi vil gerne hjælpe dig videre. I vores vejledning har vi fokus på at se muligheder og alternative veje. Vi kan vejlede dig til at perspektivere dine forskellige veje og lægge nye planer.

Hvis du har brug for hjælp til at søge uddannelse – eller at finde flere drømmeuddannelser – så søg hjælp i god tid. Alt for mange kommer først i marts og pludselig er der ikke tid til at kvalificere sig – eller have tid nok til at overveje de alternative uddannelsesmuligheder. 

Du kan henvende dig til Studievalg på tlf 33 33 20 00, mail studievalg@studievalg.dk eller booke en tid til en snak med en vejleder på book.studievalg.dk.

Vi glæder os til at snakke med dig!

 

Find vejledning nær dig!

Du er altid velkommen til at få vejledning hos os. Vi vejleder på telefon 3333 2000, på mail og personlig vejledning med fysisk fremmøde. Find dit lokale center og find ud af hvor og hvordan, du kan få vejledning

Copyright © 2021 Studievalg Danmark - All Rights Reserved