Videre fra EUD?

Med en bestået EUD har du flere muligheder for at søge om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan få adgang til alle erhvervsakademiuddannelser og visse professionsbacheloruddannelser.

Uddannelserne er på fuld tid, de er gratis at være studerende på, og de giver adgang til SU.

Brug for en snak om at komme videre?
Søg på UddannelsesGuiden (UG.dk) for at blive klogere på dine uddannelsesmuligheder, da du her kan få viden og inspiration og tag også gerne fat på en vejleder fra Studievalg, da vi kan sætte lidt ord og billeder på uddannelsesudbuddet og videre karrieremuligheder samt kan snakke med dig om valget, tvivlen, optagelsen og meget andet.

Se denne video, der oplyser om dine muligheder.

Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved