Uddannelse i Danmark

Uddannelse i Danmark

I Danmark er der mange forskellige typer af uddannelser. Der er erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser samt en kategori, vi kalder ‘andre uddannelser’, hvor blandt andet politi, forsvar, farmakonom og forfatter hører ind under.

Krav, adgangsgrundlaget, ansøgningsfrister mv. til de forskellige typer varierer en del. Det er vigtigt, at du orienterer dig på UddannelsesGuiden/ug.dk og på uddannelsernes egne hjemmesider for at få et overblik.

De fem typer af uddannelse

Erhvervsuddannelser er praktiske uddannelser, der sigter mod et konkret erhverv. Uddannelserne veksler mellem praktik- og skoleperioder. De over 100 uddannelser inddeles i fire hovedområder. Længden på uddannelsen afhænger meget af fagområdet. De kan vare fra 2-6 år. Du kan begynde lige efter folkeskolen – eller senere. Efter endt uddannelser søger du job som faglært, eller du kan læse videre på en videregående uddannelse. Du kan også tage en EUD med en erhvervsfaglig studentereksamen. Det hedder en EUX.

Her er oversigten over erhvervsuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser er typisk 2-årige videregående uddannelser, der sigter mod et specifikt erhvervsområde. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktisk undervisning og praktik i virksomheder.

Her er oversigten over erhvervsakademiuddannelser

Professionsbacheloruddannelser er 3-4½-årige videregående uddannelser, der består af teoretisk og praktisk undervisning. En del af den praktiske undervisning er praktikophold på en arbejdsplads. En professionsbacheloruddannelse er typisk rettet mod en bestemt profession inden for det offentlige og det private arbejdsmarked.

Her er oversigten over professionsbacheloruddannelser.

Universitetsuddannelser består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelserne er overbygninger til bacheloruddannelserne. En universitetsuddannelse er videnskabeligt funderet, og videnskabelige teorier og metoder udgør grundlaget for tilgangen til fagområdet. Den giver på én gang stor faglig bredde og en fagligt specifik viden. Efter en kandidatuddannelse kan man fx søge en forskerstilling og tage en ph.d.-grad.

Her er oversigten over universitetsuddannelser.

Andre uddannelser er uddannelser, der hverken er erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelser. Eksempler kunne være farmakonom, pilot, forfatter mv.

Her er oversigten over andre uddannelser.

Politi og forsvar er et uddannelsesområde, hvor den grundlæggende opgave er at passe på folket og på landet. Forsvaret løser militære opgaver såvel i fredstid som i tilfælde af krig. Politiet sørger for ro og orden og skrider ind, hvis lovene overtrædes.

Her er oversigten over politiets og forsvarets uddannelser.

Film om uddannelsessystemet

Du kan blive klogere på det danske uddannelsessystem og de forskellige typer af uddannelser i nedenstående video. Den giver en god basisviden, som kan hjælpe dig i valget af uddannelse.