Uddannelse i Danmark

I Danmark er der forskellige typer af videregående uddannelser. Der findes erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser samt en kategori af andre uddannelser, hvor blandt andet politi, forsvar, farmakonom og forfatter hører ind under.

Erhvervsakademiuddannelser er typisk 2-årige videregående uddannelser, der sigter mod et specifikt erhvervsområde. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktisk undervisning og praktik i virksomheder. Se oversigten over uddannelserne her.

Professionsbacheloruddannelser er 3-4½-årige videregående uddannelser, der består af både teoretisk og praktisk undervisning. En del af den praktiske undervisning foregår som praktikophold på en arbejdsplads. En professionsbacheloruddannelse er typisk rettet mod et bestemt erhverv inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked. Se oversigten over uddannelserne her.

Universitetsuddannelser består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelserne er overbygninger  til bacheloruddannelserne. En universitetsuddannelse er videnskabeligt funderet, og videnskabelige teorier og metoder udgør grundlaget for tilgangen til fagområdet. Den giver på én gang stor faglig bredde og en fagligt specifik viden. Efter en kandidatuddannelse kan man søge en forskerstilling og tage en ph.d.-grad. Se oversigten her.

Andre uddannelser

Andre videregående uddannelser omfatter uddannelser, der hverken er erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelser. Se oversigten her.

Politi og forsvar
Den grundlæggende opgave for ansatte i forsvaret og politiet er at passe på folket og på landet. Forsvaret løser militære opgaver såvel i fredstid som i tilfælde af krig. Politiet sørger for ro og orden og skrider ind, hvis lovene overtrædes. Se oversigten her.

Video om uddannelsessystemet
Dem kan du blive klogere på ved at læse med her og se videoen. Den giver en god basisviden, som kan hjælpe dig i valget af videregående uddannelse.

Copyright © 2020 Studievalg Danmark - All Rights Reserved