Studieskift

Dato: 27.4.2022 – kl. 15.00 – 17.00

Workshoppen har fokus på at skulle skifte uddannelse og den tvivl, der er forbundet med det. Workshoppen er handlingsorienteret og forudsætter aktiv deltagelse, og den giver mulighed for at møde andre i en lignende situation, og på den måde skabe rum for spejling og fællesskab. Workshoppen sigter på at give deltagerne indsigt i egne værdier og valgparametre og at gøre den enkelte bevidst om mulige valgstrategier. Deltagerne får redskaber til at undersøge muligheder nu og i fremtiden.

Der vil være mulighed for refleksion, handlingsplan og eventuel sparring med vejledere og de andre deltagere.

Workshoppen har en varighed af to timer.

Værter er Christina Carstensen (chca@studievalg.dk) og Sidse Karup Lundsteen (silu@studievalg.dk)

Mere info og tilmelding her.

Copyright © 2022 Studievalg Danmark - All Rights Reserved